Posted on

De schep heeft het gedaan

Samen spelen is een lastige opgave. Kinderen hebben hier nog geen cursus in gevolgd. Moeders, vaders en juffen proberen te coachen. Maar uiteindelijk is het vooral action learning. Onderdeel van het leerproces is dat in de zandbak de kleuter merkt dat samen spelen geven en nemen is. En als het vriendje dan meer neemt dan geeft, of neemt zonder overleg, zonder toestemming, dan is het zaak grenzen te stellen. Zo wordt al snel de schep gepakt en de speelkameraad een forse mep uitgedeeld. Verder lezen De schep heeft het gedaan