Posted on

De stuiter is vijf knikkers waard

 

Elk jaar opnieuw is het knikkerseizoen op de basisscholen. En op elk schoolplein gelden eigen regels. De namen van de knikkers in alle formaten lopen uiteen van stuiters, bonken, bosters, tot kapiteinen, mega’s enzovoorts. Een van de meest opmerkelijke fenomenen is dat op elk schoolplein ook duidelijk is wat die knikkers waard zijn. Hoeveel knikkers is een stuiter waard?

Ergens op dat schoolplein loopt een jongetje (het zijn meestal jongetjes die deze rol claimen) die precies weet hoe de onderlinge ruilverhoudingen zijn tussen de kogels, dubbele mega’s, katteogen en de “gewone” knikkers.

En gek genoeg is er geen discussie over de knikkerkoersen. Zonder dat er een prijslijst hangt en zonder beursinformatie op de alom aanwezige mobieltjes is er een geldige wisselkoers vastgesteld. Alle kinderen nemen het oordeel van de knikkergoeroe over.

Op basis van de intrinsieke waarde van de knikkers, van hun grootte en schoonheid, wordt de waarde vastgesteld. De vraag is of ook  schaarste hierin een rol speelt. Leidt de toestroom van een teveel aan gewone knikkers tot inflatie en ontstaan er stuiter-bubble’s en bonken-hype’s? Dit is zeker nader onderzoek waard.